Folyamatleírás

Kedvezményezett csere folyamatleírása (átadás – átvétel):

Nyertes pályázatok, támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében (ahol előleg, illetve támogatási összeg lehívása nem történt meg):

 • átadó vállalkozás projektjének vizsgálata – (TSz és módosítások, adatlap tartalma alapján - vállalt kötelezettségek, határidők)
 • átvevő gazdasági társaság előminősítése – az „eredeti” pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés, illetve nyertes pályázatainak vizsgálata tekintetében, a speciális kizáró okokra is kitérve
 • új cég megismertetése a projekttel - kötelezettségek, határidők, változtatások (telephely, eszközök stb.) egyeztetése
 • az „eredeti” pályázatban megjelölt eszközök, berendezések módosíthatók iparágon belül; azonban minden esetben egyedi elbírálást igényel, melyhez a géptípus változás bejelentő, új árajánlat és szállítói nyilatkozat benyújtása szükséges
 • új adatlap és átadás – átvételi nyilatkozat (melyet mindkét fél egyidejűleg hitelesít)
 • IH döntése
 • projekt átadás, melynek során az átadó szervezet, jogai és kötelességei a projekttel kapcsolatban (a TSz-ben vállalt jogokat és kötelezettségeket is beleértve) az átvevő gazdasági társaságra szállnak. A korábbi kedvezményezett mentesül a kötelezettségek alól – ezáltal ellene szabálytalansági eljárás már nem indulhat
 • a záró kifizetési kérelmet a befejezést követően lehet benyújtania az új kedvezményezettnek.

Vállalkozásfejlesztési Intézetünk a teljes folyamat koordinálását és lebonyolítását sikerdíjas konstrukcióban vállalja. A projektet átvevő gazdasági társaság a sikerdíj keretében a pályázat módosítását és az eljárás lefolytatását, valamint a közvetítői jutalékot téríti meg. A sikerdíj számításának alapját a megítélt támogatási összeg képezi.

 

Kötelező vállalások (egyes konstrukcióknál ez eltérő lehet):

A pályázónak az alábbi kötelezettségek kell vállalnia (konstrukció függő, de a következők általában jellemzőek):

 1. A projekt keretében beszerzett eszközt a projekt befejezési évét közvetlenül követő minimum 3 évig saját tulajdonban kell tartani – nem lehet azt eladni, bérbeadni.
 2. Létszámtartás – a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszám átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám (2012) alá.
 3. Személyi jellegű ráfordítás – a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell a támogatási összeg 5%-val a bázisévhez képest VAGY a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak növekednie kell 5%-kal a bázisévhez képest.